Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969)

un_modelFlorentí Moyano i Jimènez
Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969)
Madrid, Lid-Fundación Gas Natural Fenosa, 2013
ISBN: 978-84-6161-465-3
Páginas: 384
Precio: 24 €

Sinopsis

Aquest llibre és un ampli resum de la important tesi doctoral de Florentí Moyano, llegida a la Universitat Rovira i Virgili l’any 2009, sobre l’antiga companyia de gas a Reus: Gas Reusense.

Promoguda pels interessos locals i dirigida per Macià Vila, amic personal del General Prim, aquesta companyia es va constituir l’any 1854. Va construir una de les primeres fàbriques de gas de Catalunya i va introduir l’enllumenat de gas als carrers de la ciutat. En aquella època, Reus era la segona ciutat per població de Catalunya i una iniciativa industrial d’aques

t tipus i magnitud va representar un avenç i una millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
En arribar l’electricitat a finals del segle XIX, Gas Reusense també es va introduir en aquest negoci i va construir una central de generació elèctrica a partir del carbó, al costat mateix de la fàbrica de gas. Malgrat tot, quan es va imposar l’electricitat hidroelèctrica, la companyia de Reus ja no va poder seguir el ritme tecnològic i va vendre els seus actius elèctrics a l’Energía Eléctrica de Cataluña.

Com a consequ¨ència de les vicissituds de la Guerra civil i durant la postguerra, Gas Reusense va haver d’arrendar la fàbrica de gas per tres anys a Carbones del Cadí. Després d’aquest període va recuperar la producció de gas i, a partir dels anys 60, va participar en el negoci de la distribució del butà.

Quan les fàbriques de gas es van veure obligades a abandonar el carbó i canviar a la nafta, Gas Reusense no va poder assumir el repte tecnològic. La companyia Catalana de Gas y Electricidad va adquirir els seus actius de gas, i va passar a desenvolupar-ne l’activitat l’any 1969.

Més endevant, amb l’arribada del gas natural, Catalana de Gas, després de diferents canvis societaris, es va convertir en l’actual Gas Natural Fenosa.

Recomendados

De buenos banqueros a malos banqueros

De buenos banqueros a malos banqueros Aristóbulo de Juan Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales ISBN:9788491232698 215 páginas Precio: 17,10 €

Algodoneros. Tres familias de arrendatarios

James Agee Algodoneros. Tres familias de arrendatarios Madrid: Capitán Swing Libros, 2014. ISBN: 978-84-9422-133-0 Páginas: 156 Precio: 18,50 €

Lending to the Borrower from Hell. Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II

Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth Lending to the Borrower from Hell. Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II Princeton University Press, 2014 ISBN: 978-0-691-15149-6 Páginas: 344 Precio:

La megamáquina. Razón tecnocientífica, razón económica y mito del progreso

La megamáquina. Razón tecnocientífica, razón económica y mito del progreso Serge Latouche Dían & Pons editores, 2016 ISBN: 9788494452277 277 páginas Precio: 19 €

Economic interdependence and war

Dale C. Copeland New Jersey, Princeton University Press, 2014 ISBN: 9780691161594 Páginas: 485 Precio: 31,43 €

Familias, Élites y Redes de Poder Cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna

Familias, Élites y Redes de Poder Cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna Antonio Jiménez Estrella; Julián Lozano Navarro y Francisco Sánchez Montes Comares Editorial, 2017 ISBN: 978-84-9045-482-4