Tag "Nacional"

Instituto Laureano Figuerola de Historia Económica

Instituto Laureano Figuerola de Historia Económica. Universidad de Carlos III de Madrid En colaboración con el Departamento de Historia Económica e Instituciones de la Universidad Carlos III, Instituto Laureano Figuerola

Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica

El Centre d’Estudis ‘Antoni de Capmany’ d’Economia i Història Econòmica té com a objectiu fomentar, projectar i difondre la recerca i la transferència de coneixement en el seu àmbit especialitzat,