Recomendados

Ramón Carande

Ramón Carande

Asociación Uruguaya de Historia Económica

Asociación Uruguaya de Historia Económica

European Historical Economics Society

European Historical Economics Society

Banco de España

Premio Socio de Honor 2019

Jaume Torras Elías

Docentia  2011