Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969)

un_modelFlorentí Moyano i Jimènez
Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969)
Madrid, Lid-Fundación Gas Natural Fenosa, 2013
ISBN: 978-84-6161-465-3
Páginas: 384
Precio: 24 €

Sinopsis

Aquest llibre és un ampli resum de la important tesi doctoral de Florentí Moyano, llegida a la Universitat Rovira i Virgili l’any 2009, sobre l’antiga companyia de gas a Reus: Gas Reusense.

Promoguda pels interessos locals i dirigida per Macià Vila, amic personal del General Prim, aquesta companyia es va constituir l’any 1854. Va construir una de les primeres fàbriques de gas de Catalunya i va introduir l’enllumenat de gas als carrers de la ciutat. En aquella època, Reus era la segona ciutat per població de Catalunya i una iniciativa industrial d’aques

t tipus i magnitud va representar un avenç i una millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
En arribar l’electricitat a finals del segle XIX, Gas Reusense també es va introduir en aquest negoci i va construir una central de generació elèctrica a partir del carbó, al costat mateix de la fàbrica de gas. Malgrat tot, quan es va imposar l’electricitat hidroelèctrica, la companyia de Reus ja no va poder seguir el ritme tecnològic i va vendre els seus actius elèctrics a l’Energía Eléctrica de Cataluña.

Com a consequ¨ència de les vicissituds de la Guerra civil i durant la postguerra, Gas Reusense va haver d’arrendar la fàbrica de gas per tres anys a Carbones del Cadí. Després d’aquest període va recuperar la producció de gas i, a partir dels anys 60, va participar en el negoci de la distribució del butà.

Quan les fàbriques de gas es van veure obligades a abandonar el carbó i canviar a la nafta, Gas Reusense no va poder assumir el repte tecnològic. La companyia Catalana de Gas y Electricidad va adquirir els seus actius de gas, i va passar a desenvolupar-ne l’activitat l’any 1969.

Més endevant, amb l’arribada del gas natural, Catalana de Gas, després de diferents canvis societaris, es va convertir en l’actual Gas Natural Fenosa.

Recomendados

Natural Law and the Origin of Political Economy » Samuel Pufendorf and the History of Economics»

Natural Law and the Origin of Political Economy » Samuel Pufendorf and the History of Economics» Arild Saether Routledge, 2017 ISBN: 978-1-138-67090-7 196 páginas Precio: 144,95 €

La cerveza en España. Orígenes e implantación de la industria cervecera

Xavier García Barber Madrid, LID, 2014 ISBN: 978-84-835-6956697-8 Páginas: 264 Precio: 24 €

Family and Business during the Industrial Revolution

Family and Business during the Industrial Revolution Hannah Barker Oxford, Oxford University Press, 2017 ISBN: 9780198786023 259 páginas Precio: 84.13 €

Breve historia del pensamiento económico

Breve historia del pensamiento económico Alessando Roncaglia Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2017 ISBN: 9788416933372 392 páginas Precio: 20,90 €

Abastecimiento de agua y desarrollo urbano en la Historia Contemporánea

Número 26 de la revista de Historia Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, TST. Juan Manuel Matés ISSN: 1578-5777 Páginas: 360 Precio: 17 €

Breve storia del pensiero economico

Breve storia del pensiero economico Alessando Roncaglia Bari, Editori Laterza, 2016 ISBN: 9788859300335 Precio: 31, 71 € 315 páginas